Comórtas Pléaracha – Pléaracha Competition

Bhí lá iontach ag na daltaí ar fad a ghlac páirt i gcraobhchomórtas an Comórtas Pléaracha ionad oidreachta Brú Ború i gCaiseal. D’éirigh gach éinne go moch ar maidin. Sheinn gach éinne thar cinn ach faraor, níor éirigh linn an bua a bhreith linn. In ainneoin sin, bhí gach éinne abálta taitneamh a bhaint as an tírdhreac álainn, agus an seisiún iontach ar an mbus abhaile!

Image result for bru boru centre cashel

It was a great day out for everyone at the final of the Pléaracha Competition in the Brú Ború heritage centre in Cashel. Everyone managed to get up on time to catch the early bus down. Sadly, we didn’t manage to bring home the trophy but, despite that everyone was able to enjoy the beautiful landscape, and the amazing seisiún on the bus home!

Sitges 2018 – The Story So Far

Tá an t-am sin den bhlian tagtha arís, an oilithreacht bliantiúil go Sitges. Seo roinnt samplaí de cad a bhí ar siúl againn ann. Níos mó pictiúir agus fís le teacht! Bainaigí taitneamh as.

It’s that time of year again, the annual pilgrimage to Sitges. Here are some examples of what we got up to. More pictures and videos are on the way! Enjoy the performances.

The Rosclogher set – with some fancy footwork!

Live from the El-Cid, Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
The Armagh Polka – with friends from Borris and Beaumont

Creative Connexions – Live from the El Cid – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
Pool side Craic – This is not as easy as it looks!!!

Live from Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
The Finale – Live from The Hub

Live from Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
Cathal's moving rendition of this beautiful tune – All around the Fairy Fort

Live from Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
Daniel moves the spectators with his slow air

Recorded live from Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
Tadhg captivates the audience with this Catalonian melody

Recorded live from Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018
Sophie enthralls the audience with her dance steps

Recorded live from Creative Connexions – Sitges 2018

Posted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáin on Sunday, October 28, 2018

Tús Téarma Nua | New Term

Fáilte mhór ar ais roimh gach éinne anseo don bhlian nua ranganna. Ba mhaith linn comhghairdeachas a dhéanamh le gach éinne a bhí san iomaíocht sa Fleadh thar an samhraidh. Cuirfear tús leis an téarma nua le clárú sa Chultúrlann ar an 11ú Meán Fómhar (11/9/18). Tosóidh ranganna ansin ar Máirt an 18ú (18/9/18) agus Déardaoin an 20ú (20/9/18). Tá dátaí breise don bhlian 18/19 ar fáil sa féilire.

Welcome back everyone to the new year of classes. Well done to all who competed in the Fleadh over the summer. The new term will kick off with registration in the Cultúrlann on the 11th of September (11/9/18). Classes will commence on Tuesday the 18th (18/9/18) and Thursday the 20th (20/9/18). All dates for the year 18/19 are available in the calendar.

Fleadh Laighean / Leinster Fleadh

Fleadh Laighean Poster

Fleadh Laighean

Ba mhaith linn comhghairdeachas mhór a dhéanamh le gach éinne a ghlac páirt sa Fleadh i mBaile Átha Cliath. Sheinn na grúpaí cheoil ar fad go hiontach ach faraor níor éirigh ach leis na grúpaí faoi 12 agus faoi 15 dul chuig an chéad babhta eile. Comhbhrón mór ag dul leis an grúpa faoi 18. Beidh Fleadh Laighean ar súil i Muine Bheag i gCeatharlach i mbliana. Tá eolas maidir leis na hamchláir thíos. Go n-éirí go geal le gach éinne ann.

Leinster Fleadh

All the students who competed in the Dublin Fleadh deserve huge congratulations. The grúpaí cheoil played extremely well, but sadly only the under 12’s and under 15’s managed to make it to the Leinster Fleadh. Hard luck to the under 18 group. This year’s Leinster Fleadh is taking place in Bagnelstown in Carlow. Information about the timetables are available below. Good luck to everyone there.

 

Amchlár Satharn / Saturday Timetable

Amchlár Domhnaigh / Sunday Timetable