Dublin Fleadh Week

Fleadh Átha Cliath 2018

Más fíor gur leath na h-oibre é tús maith, bhí leath Fleadh Átha Cliath curtha i gcrích ar bhonn thar a
bheith sásúil ag an seoladh sa Lexicon i nDún Laoghaire. Thug na radharcanna iontacha thar bhá Átha
Cliath cúlra álainn do chainteoraí agus ceoltóirí na h-oíche. Bhí Tristan Rosenstock, iar-bhall dár
gcraobh agus bodhránaí le Téada, ina Fhear an Tí agus labhair sé faoin bunús sa cheol a bhfuair sé ag
foghlaim an feadóg stáin ó Máiréad. Chuir ár gCathaoirleach, Niamh Uí Chroidheáin, tús forimeálta
leis an ócáid agus ina ndiaidh, chualamar ceol binn ón “Dublin Performance Group” – ceoltóirí ó
chraobhacha de Chomaltas ar fud na cathrach.

Chualamar óraideanna ó Cathaoirlach an Chomhairle Chontae Tom Murphy, an t-Aire Josepha
Madigan agus Ard-Stiúthóir an Chomhaltais, Lábhrás Ó Múrchú ach ba é buac-phointe ná h-oíche ná
an bronnadh a rinneadh ar ár sár-chara Moya Brennan in aitheantas ar an tús speisialta a chuireann
sí leis an Nollag dúinn, le 10 blian anuas lena ceolchoirmeacha i séipéal Bhaile na Manach – ócáidí a
ghnóthaíonn, ní h-ámháin foinsí tábhactacha don Chraobh, ach deiseanna iontacha dár gceoltóirí
óga. Meas mór ag dul go Moya as an cinneadh a rinne sí gan óraid fada a thabhairt ach ina áit an t-
amhrán álainn “Gaoth Barra na dTonn” a chanadh dúinn. Molaimid an nós seo d’ionadaithe poiblí i
gcoitinne!

Bhí ceol arís again le seit bríomhar ó múinteoirí na craoibhe agus ceol binn ó Clíona Nic Cába agus a
grúpa den amhránaithe óga. D’aithris Seán de Grá dán a chum sé go spesialta don ócáid agus bhí an
focal scoir ag Aisling Jarvis le amhrán dátheangach dá cuid féin.


Ar an Máirt bhí seisiún amhránaíochta again sa “Mansion House” agus fiú ghlac an Árd-Mhéara féin
páirt ag canadh. Ar an gCéadaoin bhí slua mór i láthair don “pop-up Gaelttacht” i dtigh O’Rourkes sa
Charraig Dhubh agus arís bhí ceol bríomhar againn ó iar-bhaill na Chroibhe.

Agus é seo ar fad roimh an phríomh-ócáid i meánscoil Naomh Pól na gCnoc Glas. Léirigh rath na
deireadh seachtaine an méid oibre a bhí déanta ag ullmhúhcáin agus ag pleanail ar feadh roinnt míosa roimh ré.
Cur i gcrích gan cháim a bhí i gceist, ghlac gach éinne go díograiseach lena ról idir maoirseáil na
gcarrchlós, cead isteach, doirse, cléireáil, sólathar tea agus caife agus fiú chur an grian leis an
iarracht. Táimid fíor-bhródúil agus bhuíoch don fhoireann mhór a tháinig le chéile chun deireadh
seachtaine thar barr a chinntiú.

D’éirigh le roinnt mhaith dár gceoltóirí agus dhá ghrúpa cheoil dul ar aghaidh go Fleadh Laighean
agus tréaslaimid leo. Tá na h-ullmhúcháin don ócáid sin, i Muine Beag, faoi lán tseol cheana féin.

Dublin Fleadh 2018

The Dublin Fleadh 2018 got off to a great start in the beautiful location of the Lexlcon Dun Laoghaire. All musicians and speakers were framed by stunning views of the harbour and pier on a beautiful evening. The event was chaired by Tristan Rosenstock, bodhran player with Teada and himself an ex-pupil of Craobh Phiarais Uí Ghreagain who spoke of his early days in the branch and learning whistle from Mairead before taking up the bodhran. Niamh Uí Chroidheáin our chairperson then opened the evening in Irish which was followed by music from ‘The Dublin Performance Group’ of young musicians from Comhaltas Branches across Dubin.

Speeches were made by Cathaoirleach Tom Murphy, Minister Josepha Madigan and Ard-Stiúrthóir Labhrás Ó Murchú but the highlight of the evening was the presentation to Moya Brennan in well-deserved recognition of the last 10 years of fund raising and morale raising concerts she has performed each Christmas in lovely Monkstown church. Moya took the unusual step of, after a few words, delighting us with a song instead of a long speech. We feel this should become a general habit!

Other musical acts of the evening were the teachers from the branch with a lively set. The strength of singing in the branch was ably demonstrated by 6 singers led by Clíona Nic Cába. Seán Grey recited a poem especially written for the occasion and the evening closed with Aisling Jarvis performing a song in English and Irish.

On Tuesday a singing session took place in the Mansion House on Dawson Street in which the Lord Mayor took part. On Wednesday a well-attended pop-up Gaeltacht was held in O’Rourke’s pub on Main Street Blackrock. The music in O’Rourke’s was provided by some ex Craobh members and really added to the atmosphere in what was a very enjoyable evening.

And this was all before the main event which took

place in St. Paul’s Secondary School Greenhills.  The weekend was a testament to the hard work that had gone on in the months before and over the Friday evening, Saturday and Sunday. The event ran like clockwork, and everybody from carpark attendants to those doing admission, programme selling, delivering teas and coffees, guarding doors, clerking, administration etc. were hard working, uncomplaining and above all cheerful which made for a great atmosphere. The sun shone, and 2 of our groups got through to Leinster as well as a number of individual performers. Congratulations to them all. All in all a truly memorable Fleadh.

Socrú Don Fleadh / Fleadh Arrangements

Beidh an Fleadh ar siúl ar an deireadh seachtaine seo chugainn (28,29 / 4 / 18). Tá sonraí maidir leis an ionad ar fáil anseo. Tá na grúpaí cheoil uilig ag senim ann agus tá amchlár na comortaisí ar an Satharn tugtha thíos. Is gá do gach éinne a bheith ag na cleachtaithe suas go sin. Guímis gach rath ar éinne atá ag iomaíocht sa Fleadh.

The Dublin Fleadh is being hosted by Craobh Phiarais Uí Ghréagáín next weekend (28,29 / 4 / 18). The details of the location are available here. All the grúpaí cheoil will be participating and the timetable of the Saturday competitions is available below. It is necessary that everyone is at all the practices between now and then. We wish everyone that is competing the best of luck.

 

Socrú don Feis / Feis Arrangements

Tá an Feis Átha Cliath chun a bheith ar siúl an Domhnach beag seo (14/04/2018) sa Chlassac ar Bhóthar Alfie Byrne. Tá na grúpaí faoi 12 agus faoi 15 chun a bheith ag cur a gcuid seit ar taispeáint. Chomh maith le sin tá daoine ón gcraobh ag glacadh páirt sna chomortaisí solo, duet agus trio. Guíomis gach rath ar chách atá ag glacadh páirt ann. Féach thíos an amchlár do himeachtaí an lae.

The Dublin Feis is taking place this Sunday (14/04/2018) in the Classac on Alfie Byrne Road. The under 12 and under 15 groups will be performing their sets along with many musicians performing in the solo, duet and trio competitions. We wish all competitors from our craobh Good Luck. Please see below the timetable for the Feis.

Cuairteoirí ó Nova Scotia / Visitors from Nova Scotia

Bhí oíche mhór de cheoil agus damhsa againn nuair a tháinig cuairteoirí chugainn ó Nova Scotia. Ba mhaith linn buíochas mhór a ghabháil le gach éinne a ghlac páirt ann. Tá súil againn gur bhain gach éinne taitneamh as an oíche.

We had a great evening of music and dance during our recent family evening. Thanks to all who came along and participated. Many thanks to our friends from Nova Scotia who joined us on the night.

 

Comhaltas Fundraiser

Tá an Chraobh tar éis cur isteach ar chomórtas chun deontas a bhuachan a chabhróidh linn feabhas a chuir ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil. Mas é bhur dtoil é roinn an leathnach seo le bhur chairde agus dén vótáil ar ár son. Is gá vótáil a dhéanamh tríd aon chúntas Facebook.

The Craobh is entered in a competition for a grant to improve our services. Please share this page and vote for us. The more votes we can get the better our chances of winning the prize money. You must vote on the Facebook page for your vote to count.

*FÓGRA PRÁINNEACH* *IMPORTANT NOTICE*

Ní bheidh aon ranganna, grúpaí cheoil nó seisiúin ar siúl inniu (1ú Márta) de bharr na drochaimsire. Tá súil againn go bhfanann gach éinne sábháilte agus go bhfeicfear gach éinne arís ag an ngnáth am an tseachtain seo chugainn.

There will be no classes, grúpaí cheoil or music sessions tonight (1st March) due to the bad weather. We hope that everyone stays safe and that we will see you all at the normal time next week.

Crannchur na Cásca / Easter Raffle

Tá crannchur á reachtáil ag an gCraobh ag am na Cásca. Beidh costas €2 ar thicéad agus tá ubh mór seacláid ar fáil. Déanfar an buaiteoir a roghnú ar an 13ú Márta.

The craobh is running an Easter raffle. The tickets cost €2 and the prize is a giant chocolate egg. The winner will be announced on Tuesday the 13th of March.

Dates for your diary

Some Dates for your Diary in 2017

FEBRUARY 2017
Sunday 12 February 2017
Two groups from Craobh Phiarias Uí Ghreagáin will participate in this years Siansa Workshop. It will take place in Áras Chronin in Clondalkin. Please come along and support our musicians.

MARCH 2017

17 March 2017 – St Patrick’s Day
Our under 15’s and under 18’s groups will take part once again this year in the annual St Patrick’s Day celebrations in Blackrock Village. Groups will participate in both Blackrock Park at the Bandstand and in the Village between 11.30am and 2.15pm approx.

The Blackrock Business Network would like to invite you to celebrate St. Patrick’s Day in Blackrock Park and Village! Put on your finest festive outfit and chase our lucky Leprechaun around the park into the village. The Blackrock Leprechaun Chase begins at 12 noon and will follow two routes- a 1.5km Junior Chase for younger runners and a 3km Senior Chase for older runners. The Chase will be followed by fun-filled activities for all the family in the Village. Please register online for this free event at www.blackrock.ie/chase. All children must be accompanied by an adult.

Friday 24 March 2017
Closing date for applications for the Dublin Feis. More information to follow.

APRIL 2017
Sunday 23 April 2017 – Dublin Feis at the Classac – more information to follow.
Trip to Drumshambo
We will be organising a trip to Drumshambo, Co Leitrim for our under 15’s group in April 2017. Watch this space for more information on the upcoming trip.

MAY 2017
Saturday 13 and Sunday 14 May 2017
The Dublin Fleadh will take place over this weekend in St Paul’s Secondary School, Greenhills, Dublin 12.
More information to follow.
Tuesday 16 May 2017 – Our annual table quiz will take place on Tuesday 16 May in Comhltas. A night of fun for all the family. Spot prizes on the night – please bring along a prize for the raffle.

JULY 2017
15 – 17 July 2017
The Leinster Fleadh will take place this year on the 15 – 17 July in Ballymahon, Co Longford.
More information to follow.

AUGUST 2017
Scoil Éigse will take place this year on the 14 August 2017 in Ennis, Co Clare.
Classes, Competitions, Concerts, Festivals, Sessions, Dancing, Music and Schools.
13 August 2017 – 20 August 2017
Fleadh Cheoil na hÉireann 2017 will take place in August in Ennis, Co Clare.
More information to follow.

AGM

Beidh an cruinniú ginearálta bliantiúil (CGB) ar siul ar an taonú lá déag den mhí seo. Tá súil againn na tuistí ar fad a fheiceáil ann. Ní bheadh aon ranganna ar siúl an Máirt sin. Beidh ranganna Déardaoin ag dul ar aghaidh mar is gnáth.

 

The Annual General Meeting (AGM) will be held on Tuesday the 11th of this month. We hope to see all the parents down there. There will be no classes being held on that Tuesday. Thursday classes will continue as normal.

Fleadh Cheoil na hÉireann

Comhgairdeachas do na daoine ar fad a bhí ag glacadh páirt i bhFleadh Cheoil na hÉireann. Bhí daoine ó Chraobh Phiarais i réimse leathan comortaisí. Tá sé in am tosnú ag réisteach do bliain seo chugainn.

 

Congratulations to everyone who participated in the all Ireland fleadh. There was a great representation of Craobh Phiarais competitors in a large range of competitions. Roll on 2017.