Tús Téarma Nua | New Term

Fáilte mhór ar ais roimh gach éinne anseo don bhlian nua ranganna. Ba mhaith linn comhghairdeachas a dhéanamh le gach éinne a bhí san iomaíocht sa Fleadh thar an samhraidh. Cuirfear tús leis an téarma nua le clárú sa Chultúrlann ar an 11ú Meán Fómhar (11/9/18). Tosóidh ranganna ansin ar Máirt an 18ú (18/9/18) agus Déardaoin an 20ú (20/9/18). Tá dátaí breise don bhlian 18/19 ar fáil sa féilire.

Welcome back everyone to the new year of classes. Well done to all who competed in the Fleadh over the summer. The new term will kick off with registration in the Cultúrlann on the 11th of September (11/9/18). Classes will commence on Tuesday the 18th (18/9/18) and Thursday the 20th (20/9/18). All dates for the year 18/19 are available in the calendar.